torek, 08. december 2009

ponedeljek, 23. november 2009

"Piškin rojstni dan"

Mentor: Dr. Horowitz
Sodelavka: Helena Maček
Stripe so narisali udeleženci tečajev slovenščine.__________________________________

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12
SI-1001 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 241 86 47 (izpiti)
ali + 386 (0)1 241 86 77 (tečaji)
Tel./fax: + 386 (0)1 241 86 44
E-pošta: center_slo@ff.uni-lj.si
E-pošta: izpitni.center@ff.uni-lj.si (izpiti)

Projekt je infrastrukturno podprla Ljudmila,
KUD France Prešeren